Zucht von Engl. Cocker & Engl. Springer Spaniel
Fotoalbum Askaya vom Nikolausberg
Askaya_001[2].jpg
Askaya_003[1].jpg
Askaya_005[1].jpg
Askaya_013[2].jpg
   Seite 1 von 4    Weiter
Mitglied im Spaniel - Club Deutschland e.V. - VDH/F.C.I.  |  Tel.: +49 (5505) - 509016